Zwijgt Timmermans negatieve impact op farm-to-fork stil?

De Europese Commissie zou al zes maanden een studie achterhouden over de gevolgen van de Farm-to-Forkstrategie. “Als dat waar
is, wordt de Europese burger voorgelogen door Eurocommissaris Frans
Timmermans,” reageert Mark Wulfrancke van ABS. Volgens de nieuwsbrief van de denktank Farm Europe is de Europese Commissie niet van plan om de studie openbaar te maken zolang de onderhandelingen over het nieuwe GLB niet afgerond zijn. Dat meldt de Nederlandse landbouwnieuwssite Food & Agribusiness. De onderhandelingen zijn vorige week vrijdag afgesprongen en zullen in de loop van
juni hervat worden.