22/06/21

VEETOURNEE 2021 - Duurzaam ondernemen in de veehouderij

VEETOURNEE 2021 op de PC
Programma
19u45 -19u55 Aanmelden via de link die u na inschrijving zal worden toegestuurd
20u Inleiding (Departement Landbouw en Visserij) en aansluitend korte introductie over het LandbouwMonitoringsNetwerk en bedrijfseconomische boekhouding (Departement Landbouw en Visserij, Goedele Vrints)
20u15 Duurzaam ondernemerschap in de veehouderij (Odisee, Bart Henssen)
22u-22u15 Aansluitend voor geïnteresseerden uit de varkenshouderij: Speenproblematiek en biggenvoeding, wat hebben we geleerd uit het BioBIG-project? (ILVO - Varkensloket, Sarah De Smet)

ZIE MEER INFO in de bijgevoegde PDF