Aanvraag tegemoetkoming erkende landbouwrampen indienen tot en met 31 januari

Landbouwers kunnen hun aanvraag voor een tegemoetkoming in het kader van de erkende landbouwrampen nog indienen tot en met 31 januari 2018. Een tijdig ingediende tegemoetkomingsaanvraag is essentieel om het schadedossier te vervolledigen. Tegemoetkomingsaanvragen die na 31 januari 2018 worden ingediend, worden niet meer aanvaard. In dat geval zal er geen schade worden vergoed.

Op 3 oktober 2017 werd de erkenning van de landbouwrampen vorst in de tweede helft van april 2017 en de langdurige droogte in de periode april-juni 2017 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Vanaf 3 oktober 2017 tot en met 31 januari 2018 kunnen landbouwers die schade hebben geleden een tegemoetkomingsaanvraag indienen bij de buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij van de provincie waar hun bedrijfszetel is gelegen. Dit is de buitendienst die ook hun verzamelaanvraag behandelt.

Het correcte formulier voor een tegemoetkomingsaanvraag is terug te vinden op de website:
https://lv.vlaanderen.be/nl/bedrijfsvoering/schadevergoeding-bij-een-landbouwramp (klik voor het formulier op 'bezoek website' hieronder).

Enkel dit formulier wordt aanvaard, samen met de nodige bijlages.
Het formulier kan per post (al dan niet aangetekend) of via e-mail als bijlage opgestuurd worden naar de buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij, of afgegeven worden op die buitendienst. De ontvangstdatum is dan respectievelijk de datum dat de e-mail is ontvangen, de postdatum of de datum van afgifte op de buitendienst.
Er moet slechts één tegemoetkomingsaanvraag worden ingediend per landbouwer, ook al heeft de landbouwer schade aan percelen in verschillende gemeentes.

Enkel de landbouwer die, als eigenaar van de teelt, beschikt over een landbouwernummer bij het Departement Landbouw en Visserij en een ondernemingsnummer bij de Kruispuntbank van ondernemingen (KBO), kan een geldige tegemoetkomingsaanvraag indienen.
Het invullen van de tegemoetkomingsaanvraag is heel eenvoudig.