Persberichten

REACTIE van het ABS op de ministeriële instructie bij de beoordeling van de stikstofuitstoot van omgevingsvergunningsaanvragen met mogelijke effecten op de habitatrichtlijngebieden in Vlaanderen

Het Algemeen Boerensyndicaat (ABS), neemt kennis van de ministeriële instructie over vergunningsaanvragen met stikstofuitstoot die vandaag uitgev...

Lees meer

Een duurzaamheidspremie voor een duurzaam inkomen in een duurzame vleesveehouderij

Bij de opmaak van het Vlaams regeerakkoord 2019-2024 werd er op een drafje beslist om de gekoppelde Europese steun (zoogkoeienpremie) uit te fase...

Lees meer

Gerecht valt binnen in mestbedrijven

Als je betaalt voor een dienst, dan moet je er op kunnen vertrouwen dat die correct verloopt. Dat geldt voor alles, ook voor de mestverwerking. D...

Lees meer

Een bloedbad bij de Vlaamse varkenshouders

De Vlaamse varkenshouders verkeren al een tijdje in slecht vaarwater. September 2018 werd in de provincie Luxemburg Afrikaanse Varkenspest (AVP) ...

Lees meer

De varkenssector heeft dringend nood aan een gedetailleerd draaiboek bij een eventuele uitbraak in Vlaanderen

België officieel vrij van Afrikaanse varkenspest - Nadat de Europese Commissie de beperkingsgebieden in het uiterste zuiden van Wallonië ophief, ...

Lees meer

ABS lanceert campagne tegen ontbossing Amazonewoud

Red het Amazonewoud – Koop Lokaal Landbouw en voornamelijk de vlees- en zuivelsector worden te vaak nog ten onrechte geviseerd in de klimaatopwa...

Lees meer