Persberichten (Perscontact: 0491 90 87 40 of 0498 91 44 22)

Toekomst gevraagd voor onze innovatieve varkenssector

Onze Vlaamse varkenssector verkeert in zwaar weer. De prijs die een varkenshouder voor zijn varkens krijgt is al jaren significant lager dan in d...

Lees meer

ABS en BioForum schrijven een open brief over Vlaamse stikstofaanpak

"Laat de breedste schouders de zwaarste lasten dragen" - Vooral kleinschaliger en biologische boeren dreigen de dupe te worden van...

Lees meer

Landbouw als deel van de oplossing voor de klimaatverandering

De uitgesproken ambitie van de Vlaamse Regering om in de land- en tuinbouwsector een bijkomende reductie van broeikasgasuitstoot te realiseren va...

Lees meer

Vlaamse varkenshouderij opgegeven door de politiek?

Vrijdag 8 oktober besliste de Vlaamse Regering om 16 miljoen euro vrij te maken ter ondersteuning van de varkenssector. Het oogt sympathiek en vo...

Lees meer

De retailersector = hedendaagse slavenhandelaars!

Zonder schuldbesef blijven de retailers alle verantwoordelijkheid rond duurzame samenwerkingsvormen met onze boeren van zich afschuiven. Zonder s...

Lees meer

Zure melk bij AH en ALDI

Halfvolle houdbare melk (UHT) wordt vandaag aangeboden voor 49 cent/l bij Albert Heyn in België. Dezelfde halfvolle UHT-melk wordt 40 cent/l...

Lees meer