Persberichten

Gerecht valt binnen in mestbedrijven

Als je betaalt voor een dienst, dan moet je er op kunnen vertrouwen dat die correct verloopt. Dat geldt voor alles, ook voor de mestverwerking. D...

Lees meer

Een bloedbad bij de Vlaamse varkenshouders

De Vlaamse varkenshouders verkeren al een tijdje in slecht vaarwater. September 2018 werd in de provincie Luxemburg Afrikaanse Varkenspest (AVP) ...

Lees meer

De varkenssector heeft dringend nood aan een gedetailleerd draaiboek bij een eventuele uitbraak in Vlaanderen

België officieel vrij van Afrikaanse varkenspest - Nadat de Europese Commissie de beperkingsgebieden in het uiterste zuiden van Wallonië ophief, ...

Lees meer

ABS lanceert campagne tegen ontbossing Amazonewoud

Red het Amazonewoud – Koop Lokaal Landbouw en voornamelijk de vlees- en zuivelsector worden te vaak nog ten onrechte geviseerd in de klimaatopwa...

Lees meer

Statiegeld? Yes We Can!

Met deze enthousiaste slogan starten vandaag, dinsdag 24 november 2020, 140 gemeenten, bedrijven en organisaties de nieuwe campagne van de Statie...

Lees meer

Rioleringsverhaal: ABS verklaart het ‘beleid’ failliet

Landbouwers weigeren om nog langer om als enige zondebok in het nitraatverhaal te figureren. Na jaren van alsmaar drastischere mestactieplannen b...

Lees meer