ABS benadrukt belang van lokale voedselproductie bij bezoek minister Crevits

Bij een eerste bezoek aan een landbouwbedrijf, na de
uitbraak van de coronacrisis in ons land, van Viceminister-president en Vlaams Minister van Landbouw Hilde Crevits, benadrukte het ABS het belang van onze Vlaamse landbouw en de lokale voedselproductie.

18 maart 2020: Vlaanderen, België, Europa zijn op dat ogenblik
reeds een paar dagen op slot omwille van de corona-uitbraak.
Op die dag was er eigenlijk een bezoek gepland van minister
van Landbouw Hilde Crevits aan een landbouwbedrijf en ABS-lid
in de Vlaamse Ardennen. Aangezien sedert 13 maart quasi
alle afspraken geschrapt werden en alle werkzaamheden ineens
op een totaal andere manier verliepen, werd dit geplande
bezoek dus ook geschrapt.

Op vrijdag 29 mei kon het geplande bezoek dan uiteindelijk
door gaan, weliswaar op een andere locatie. nl. het familiale
landbouwbedrijf hoeve Zuid-Bellegoed in Ieper. Dit melkveeakkerbouwbedrijf met aandacht voor duurzame productiemethoden en verbredingsactiviteiten zoals de zuivelverwerking, annexe hoevewinkel wordt sedert 1991 uitgebaat door Philip en Nancy Fleurbaey-Sercu.
Tijdens het werkbezoek stak ABS-directeur Eric Claeys als
volgt van wal: “We prijzen ons echter bij het Algemeen Boerensyndicaat gelukkig dat ruim 2 maand later terug een aantal activiteiten kunnen hernomen worden, natuurlijk wel op een totaal andere manier dan vroeger en mits inachtneming van de coronamaatregelen.”

Lees het volledige bericht door te klikken op 'DOWNLOAD PDF'