ABS lanceert 'Politiek Memorandum 2019'

Tijdens Agriflanders organiseerden wij op onze ABS-stand een politiek debat, n.a.v. ons 'Politiek Memorandum 2019'. Het debat werd gevoerd met vier vertegenwoordigers van politieke partijen (voor CD&V Bart Dochy, voor Open Vld Francesco Vanderjeugd, voor SP.A Joris Vandenbroucke en voor Vlaams Belang Kurt Ravyts, Groen en NVA waren verontschuldigd) en onze nationale voorzitter, Hendrik Vandamme,

Na het debat overhandigden wij ons memorandum aan de vertegenwoordigers van de aanwezige politieke partijen (zie foto).

De ondertitel van ons Memorandum luidt “Aanbevelingen voor een beleid met gezond (boeren)verstand en met aandacht voor onze land- en tuinbouwers”. Onze voorzitter Hendrik Vandamme hamerde tijdens het debat op twee zekerheden waar boeren naar snakken: inkomenszekerheid en rechtszekerheid. “Het gebrek daaraan weerhoudt ook jongeren om van start te gaan in onze sector.” Hij richt zich specifiek tot de federale regering in lopende zaken met de vraag om de EU-richtlijn oneerlijke handelspraktijken snel ter hand te nemen en om te zetten in nationale regels (cfr. artikel op Vilt - klik op 'bezoek website').

In bijlage hierbij vindt u ons 'Memorandum van het ABS bij de verkiezingen van zondag 26 mei 2019' (klik op 'download PDF').