ABS trekt naar Brussel voor een toereikend budget voor het GLB

AFSPRAAK IN BRUSSEL, Schumanplein/Wetstraat ter hoogte van de Europese Raad, op DONDERDAG 20 FEBRUARI 2020 OM 13.00 uur (zie ook verder).

De 27 Europese staats- en regeringsleiders komen donderdag(namiddag) 20 februari 2020 bijeen in Brussel op verzoek van Europees President Charles Michel. Ze zullen daarbij het Meerjarig Financieel Kader (MFK), de Europese meerjarenbegroting, voor de periode 2020-2027 bespreken. Het MFK is van groot belang voor de ganse Europese landbouwsector en de financiering van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Voldoende financiële middelen beschikbaar hebben voor het toekomstige GLB is van levensbelang voor onze Vlaamse land- en tuinbouw.
Daarom trekt het Algemeen Boerensyndicaat nu donderdag 20 februari met een delegatie naar Brussel. We zetten daar onze vraag voor het behoud van een voldoende groot budget voor het GLB kracht bij en we sluiten ons daar aan bij de collega’s van de andere Belgische en Europese landbouworganisaties.

Beknopt samengevat zijn dit onze grote bezorgdheden omtrent het Europees budget:
1. Het budget voor landbouw wordt kleiner,
2. Het budget wordt verschoven van West naar Oost-Europa (= externe convergentie),
3. Het budget is ontoereikend voor een nog groener GLB,
4. Het budget is ruim onvoldoende om de Green Deal (het groot klimaatplan van Europa) waar te maken als landbouwsector.

Om de Europese staats- en regeringsleiders heel duidelijk te wijzen op het belang van een voldoende groot budget voor onze landouw, willen wij zichtbaar (dus met vlag en wimpel) aanwezig zijn bij de aanvang van de Europese Top.

Wij vragen jou daarom om samen met collega’s ABS-leden nu donderdag naar Brussel te komen om onze stem duidelijk te laten horen.

DUS: AFSPRAAK IN BRUSSEL, Schumanplein/Wetstraat ter hoogte van de Europese Raad, op DONDERDAG 20 FEBRUARI 2020 OM 13.00 uur.

Wie komt, raden wij aan om de trein te nemen tot Brussel Centraal en dan de metro (neem lijn 1, richting STOCKEL of HERMAN DEBROUX) tot het station Maalbeek of het station Mérode. OPGELET: het metrostation Schuman is gesloten.

TOT DONDERDAG!