ABS trekt naar het Grondwettelijk Hof

Wanneer men niet wil luisteren, moet je verder gaan! Wel dat doen wij! Als alle middelen zijn uitgeput en er rest nog maar één mogelijkheid, dan grijpen wij die. Deze mogelijkheid, een gerechtelijke procedure bij het Grondwettelijk Hof, wordt nu door ons, het ABS, aangegrepen om alsnog een vlotte overgang van MAP 5 naar MAP 6 te bekomen.
Laat het duidelijk zijn, ABS streeft niet de vernietiging van MAP 6 op zich na, maar kant zich tegen de manier waarop sommige nieuwe regels werden ingevoerd of andere werden aangescherpt. De laattijdige invoering van MAP 6 heeft 18% van de landbouwers duidelijk voor een onmogelijke opgave gesteld en de overige 82% tot vaak irrationele ingrepen gedwongen.

Van bij het begin van de opmaak van het zesde mestactieplan heeft het Algemeen Boerensyndicaat zich constructief opgesteld. We zijn niet blind voor de realiteit, maar evenmin zijn we blind voor de dagelijkse landbouwpraktijken. Het ontwerp MAP 6 bevatte enkele moeilijke maatregelen, maatregelen die we evenwel van bij aanvang verdedigd hebben. In de martelgang van de totstandkoming van het decreet, over het openbaar onderzoek, naar het definitieve MAP 6, is er veel gewijzigd. Het mestbeleid werd, nog voor het openbaar onderzoek, blootgesteld aan een weinig sierlijk politiek spelletje, ten koste van de landbouw maar evengoed de waterkwaliteit.

Lees het volledige ABS-persbericht door hieronder te klikken op 'download pdf'.

Bron foto: nl.wikipedia.org - Grondwettelijk Hof (België)