ABS vraagt om uitzonderlijke droogte te erkennen als landbouwramp

Je kan er niet omheen kijken: de Vlaamse akkers en weiden staan kurkdroog. Het is intussen weken geleden dat er nog enige neerslag van betekenis gevallen is. In een aantal streken in Vlaanderen is het reeds van midden mei volledig droog gebleven.
Voor ABS zijn dit nu reeds uitzonderlijke omstandigheden. En daarom stuurde ABS vandaag een schrijven naar minister Joke Schauvliege met de vraag om te onderzoeken of de huidige uitzonderlijke droogte kan erkend worden als landbouwramp. ABS is ervan overtuigd dat we op het punt gekomen zijn dat enkele buien niet meer voldoende zullen zijn om de groei terug op gang te brengen en dat de schade voor een aantal teelten onomkeerbaar is.

Het is niet alleen droog, maar ook de temperaturen zijn hoger dan gemiddeld en de aanhoudende, strakke en droge wind maakt het verdrogend effect compleet. Waar recent wat schaarse neerslag gevallen, is dat letterlijk niet meer dan een druppel op een hete plaat. Vanuit verschillende regio’s komen er signalen binnen dat de droogte zijn tol eist.
Geen gras-hergroei
Verscheidene veehouders moeten hun voorraden voor deze winter reeds aanspreken omdat de grasgroei volledig stilgevallen is in graasweiden. Waar gemaaid werd voor de tweede snede in de periode eind mei - begin juni is geen hergroei van het gras meer waar te nemen. Integendeel: de graszode droogt helemaal op en wordt bruin in plaats van frisgroen.

Lees het volledige persbericht door te klikken op 'download pdf'.