Arbeiders gezocht: ga naar helpdeoogst.be

Direct na het paasweekend lanceerde het kabinet van Vlaams minister van Werk en Landbouw Hilde Crevits het online platform ‘helpdeoogst.be’. Het Algemeen Boerensyndicaat is opgetogen met de lancering van deze website. Eveneens zijn we tevreden met de maatregelen die genomen werden inzake de tijdelijke werklozen, namelijk dat zij 75 % van hun uitkering kunnen behouden in combinatie met een inkomen als zij gaan werken in de land- en tuinbouw. Bijna een maand terug lanceerden wij vanuit het ABS reeds dit voorstel. In ons bericht van 18 maart stond: ‘Voor mensen die in de situatie van tijdelijke werkloosheid door overmacht terechtkomen, is het aangewezen dat zij, door te werken in de land- en tuinbouw, wat extra kunnen bijverdienen als aanvulling op de compensatie die vanuit de overheid voorzien is’.

Arbeid is cruciaal
Vorige week peilden wij vanuit het ABS, tijdens een video-overleg, bij een aantal leden naar de gevolgen op korte en lange termijn van de Corona-crisis. Hierbij kwam overduidelijk naar voor dat het inzetten van ‘personeel’ (groentesector, fruitsector, slachthuizen, …) als een cruciale factor wordt aanzien om de Corona-crisis vanuit onze sector het hoofd te bieden. Al van bij de start van de crisis, ontvingen wij vanuit diverse land- en tuinbouwers signalen dat de buitenlandse seizoenarbeiders er niet, of heel moeilijk, gingen komen. Terzelfdertijd kregen diezelfde land- en tuinbouwbedrijven telefoons en mails van mensen die wel willen helpen, maar dit om een of andere reden niet of nog niet konden doen.
Vanuit deze ervaringen hebben wij vanuit het ABS er onmiddellijk voor geijverd dat tijdelijke werklozen met behoud van een deel van hun uitkering in de land- en tuinbouw aan de slag konden, net als een versoepeling voor de tewerkstelling van bijvoorbeeld asielzoekers.

Ruim 1000 kandidaten
Om een snel antwoord te kunnen geven aan het ‘tekort aan arbeiders’ lanceerden wij al half maart een forum via e-mail. Met onze helpendehanden@absvzw.be ontvingen wij de voorbije weken meer dan 1000 e-mails van burgers (tijdelijk werklozen, studenten, gepensioneerden, …) die bereid zijn om een boer of tuinder in hun buurt te helpen bij diverse werkzaamheden. Maar hierbij kwamen ook heel wat vragen naar boven omtrent statuut, verloning, uit te voeren taken, …
Het was dan ook snel duidelijk dat er nood was een overkoepelend forum. In de voorbije dagen en weken was er dan ook een constructief overleg tussen de Vlaamse landbouworganisaties, VBT en VDAB, wat dus resulteerde in de website helpdeoogst.be De website, evenals het telefoonnummer 0800 30 700, is er niet alleen voor de land- en tuinbouwers die tijdelijke arbeiders zoeken, maar ook voor de vele kandidaten arbeiders. Helpdeoogst.be is dan ook een overzichtelijke website geworden, waar zowel de vacatures als de sollicitaties gemeld kunnen worden. Ook is het zo dat het zoeken naar arbeiders veel ruimer gaat dat enkel het oogsten. Ook voor planten van openluchtgroenten, sorteren of inpakken van producten, … hopen we dat vraag en aanbod naar arbeiders snel een ‘match’ vinden via helpdeoogst.be

GA naar helpdeoogst.be door hieronder te klikken op 'BEZOEK WEBSITE'

Lees het volledige ABS-persbericht door te klikken op 'DOWNLOAD PDF'