Belangrijke bezoeken op de ABS-stand op Agriflanders

ABS en NAC ontvingen op hun stand veel belangrijke bezoeken tijdens de voorbije Agriflanders-editie. Natuurlijk waren er vooreerst de vele leden en sympathisanten.
Daarnaast waren er de vele bezoeken van beleidsmakers voor de Vlaamse Land- en Tuinbouw. Minister Joke Schauvliege beet de spits af. Ook haar collega van Onderwijs, Hilde Crevits vereerde onze stand met een bezoek. De Commissie Landbouw van het Vlaamse Parlement kwam ook langs, net zoals vele delegaties van overheidsdiensten, zoals bv. de VLAM, en diverse bedrijven.
En op zondag was er het bijzonder sympathieke bezoek van de Schoonste Boerin, Mieke Verniest, en haar eredames.
Terug