Bescherming poldergraslanden: groen Polderfront loopt blauwtje op

Drie natuurorganisaties (Vogelbescherming Vlaanderen, Natuurpunt en de West-Vlaamse Milieufederatie), die opereren onder de koepel Polderfront en in september 2016 naar de rechter waren gestapt tegen de beschermingsregeling van de Vlaamse regering voor de historische poldergraslanden hebben ongelijk gekregen van de Brusselse rechtbank van eerste aanleg. De organisaties spraken van “een halfslachtige beslissing” en “een valse bescherming via de landbouwwetgeving”. Het ABS is tevreden met de uitspraak van de rechtbank en ziet er een bevestiging in van de keuzes die toen gemaakt werden.

Druk op "meer info" voor het ganse bericht.