Beveilig uw landbouwbedrijf

Woensdag 06.11.2019 - Via een betrouwbare bron vernamen we dat dierenrechtenactivisten in de komende dagen en volgende week eventueel acties zouden plannen tegen landbouwbedrijven (veeteeltbedrijven) in Vlaanderen. Dit gebeurde reeds in het voorjaar (in mei) in Nederland, o.a. in Boxtel, waar meer dan 100 dierenactivisten urenlang een varkensstal bezetten.

Wij vragen dus met aandrang om:
- Zeker jullie bedrijf heel goed af te sluiten,
- Oog te hebben voor alle verdachte bewegingen / voertuigen / personen,
- Aandacht te hebben voor ‘bewaking’, o.a. jullie hond laten rondlopen,
- Indien er ‘verdachte’ zaken zijn, onmiddellijk de lokale politie te verwittigen,
- Indien er zich een actie zou voordoen op jouw bedrijf, ons onmiddellijk op de hoogte brengen.

Wij hopen in ieder geval dat er zich geen ‘bezettingen/acties’ zullen voordoen, maar vragen nogmaals met aandrang om alles in en rond jullie bedrijf heel goed in de gaten te houden.