boerzktrespect

Bij de start van de nationale landbouwbeurs Agribex in Brussel, vraagt het ABS 'respect' voor onze boeren. Met het persbericht “ABS blijft hameren op #boerzktrespect”, wil het Algemeen Boerensyndicaat blijvend aandacht vragen voor onze hardwerkende land- en tuinbouwers.

De voorbije weken was de onvrede van de boeren in onze buurlanden (Nederland, Duitsland, Frankrijk) hot news. In België en Vlaanderen waren er nog geen tractorkolonnes die onze autosnelwegen en hoofdstad lam legden. Dit betekent echter niet dat alles peis en vree is bij onze landbouwers.
Echt niet, want bij de start van de nationale landbouwbeurs Agribex, moeten wij helaas meedelen dat er bijzonder veel ongerustheid en onvrede is bij onze boeren. Onze boerenstiel blijft sterk onder druk staan. Diverse zaken, klimaatverandering, milieuproblemen, gewasbescherming, dierenwelzijn, vleesconsumptie, … worden steeds, en zeer dikwijls onterecht, gelinkt aan onze hedendaagse landbouw. Hierdoor blijft de psychische druk op de individuele landbouwer dagelijks toenemen, dit door de zware, maatschappelijk negatieve druk! En dit terwijl onze boeren eigenlijk maar één zaak verdienen, namelijk RESPECT voor wat ze doen: er voor zorgen dat er elke dag bij iedereen een gevarieerd aanbod van gezond voedsel op tafel kan komen en dat ons platteland leeft.

Het volledige persbericht kan u lezen door te klikken op 'download pdf'.