Corona-virus

Het Corona-virus verspreidt zich steeds sneller bij ons en quasi alle landen in Europa en erbuiten. Bijna alle landen nemen sneller en heftigere maatregelen. Voor ons land komt de Nationale Veiligheidsraad hierover frequent bijeen.

Minister H. Crevits richtte een Vlaamse taskforce op om vooral de economische gevolgen voor Vlaanderen in te schatten. Vanuit het ABS zullen wij de diverse maatregelen, op Vlaams, op federaal en op Europees niveau, zeker van dichtbij opvolgen.

Wij volgen de situatie dag na dag, uur na uur, op en dit om onze ABS-leden op de hoogte te houden over zaken die van belang zijn voor onze land- en tuinbouwbedrijven.

Wij vragen ook om alle informatie vanuit de overheid zeker goed op te volgen. Via de website www.info-coronavirus.be vindt u reeds heel wat informatie (klik hieronder op bezoek website).

Zo vraagt het Departement Landbouw en Visserij met aandrang om tot 6 april 2020 nog enkel via e-mail of telefoon contact op te nemen met hun buitendiensten. U vindt de telefoonnummers op de website https://lv.vlaanderen.be/ of u kan hen mailen via communicatie@lv.vlaanderen.be
Hun dienstverlening blijft tot 6 april volledig gegarandeerd, maar om de verspreiding van het coronavirus zo goed mogelijk tegen te gaan, worden bezoekers gevraagd niet naar hun kantoren te komen.

Vanuit ons Adviesbureau (AABS) bekijken wij zitdag per zitdag wat er mogelijk is binnen de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van het Corona-virus. Verder wacht het AABS op nieuws van het kabinet inzake mogelijks uitstel van indieningsdatum voor de verzamelaanvragen.
Gemaakte afspraken gaan dus zonder tegenbericht gewoon door tenzij er nog strengere maatregelen van kracht worden. Bij twijfel, bel ons algemeen nummer 051 26 08 20.