De klimaatbewuste landbouwer

In het Knack-artikel van Gaia (Knack 12 maart 2019 - klink onderaan op 'bezoek website') wordt er 18% van de broeikasgasuitstoot gelegd bij de veehouderij. Die 18% komt uit een oude FAO-studie die reeds lang achterhaald is en helemaal niet representatief is voor de Belgische veehouderij (de FAO heeft dit cijfer zelf na vele klachten vanuit de wetenschap moeten bijstellen naar 14% wereldwijd gemiddelde). Landbouw in België stoot 9% van de broeikasgassen uit volgens het recentste Milieurapport (MIRA) Dat is een daling van 20 % t.o.v. 1990 en 8 % t.o.v. 2000. Een daling die zich steeds verder doorzet door efficiëntiewinst en het implementeren van innovatieve technieken.

De grootste lasten voor de kleinste “vervuiler”

De veehouderij is op zich ongeveer verantwoordelijk voor de helft van de totale emissie van de landbouw. Maar ook die emissies zijn dalende.
Ter vergelijking, de sectoren transport, huishoudens en industrie hebben respectievelijk een aandeel van 19, 14 en 27 % in de Vlaamse broeikasgasemissie (bron: MIRA 2018). Dit is allemaal een pak hoger dan de landbouwsector en in een aantal sectoren stijgt de emissie nog steeds met weinig zicht op beterschap bij ongewijzigd beleid.

Als je morgen stopt met de consumptie van vlees of andere producten vanuit de veehouderij dan nog zal je geen significante daling van de uitstoot zien. De eiwitten zullen vervangen dienen te worden door andere eiwitbronnen, plantaardige of kunstmatig gefabriceerd kweekvlees, en dat veroorzaakt ook uitstoot. Bij de productie van die alternatieve eiwitbronnen komen er ook reststromen vrij. Nu gaan voedingsreststromen grotendeels naar de veevoeding, die grotendeels uit “afval” van de industriële verwerking van het plantaardig deel van onze voeding bestaat.
Een alternatieve verwerking zal ook bijkomende uitstoot van CO2 en methaan veroorzaken.

De realiteit gebiedt ook te zeggen dat er altijd een zekere vorm van emissie zal zijn bij voedselproductie. Dat was duizenden jaren geleden zo en dat zal morgen ook zo zijn. In tegenstelling tot andere sectoren is de landbouwsector wel reeds altijd en grotendeels circulair geweest, ook vandaag. Op circulair vlak staat de landbouw (veel) verder dan velen denken. Ten opzichte van andere sectoren liggen we mijlenver voorop. Nieuwe wetenschappelijke inzichten en recent onderzoek bevestigt keer op keer dat we nog stappen vooruit kunnen zetten. Het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) bijvoorbeeld heeft reeds oplossingen klaar die op korte termijn toegepast zullen worden. De uitstoot van methaan kan met een derde gereduceerd worden door kleine aanpassingen in de voederrantsoenen van de koeien. CO2 , overwegend uitgestoten door andere sectoren verblijft tot ruim 100 jaar in het leefmilieu.

Lees het volledige ABS-persbericht door te klikken op 'download pdf'.