De Vlaamse Ardennen gaan op slot

Meer dan ooit staat de toekomst van de familiale landbouwers in de Vlaamse Ardennen onder druk.
De druppel die de emmer doet overlopen, is het nieuwe Mestactieplan, MAP 6. Hier worden maatregelen door onze strot geduwd die niet haalbaar zijn zoals nog meer teeltbeperkingen. MAP 6 lijkt meer op een politieke afrekening in de Vlaamse Ardennen dan wel op een correct beleid dat gestoeld is op wetenschappelijke gegevens. Bepaalde klimatologische weersomstandigheden zoals droogte worden bewust niet meegenomen in de redeneringen. Ook de resultaten van het onderzoek gedaan op grondwater doen veel vragen rijzen.
Nu, MAP 6 is de druppel, in de Vlaamse Ardennen zijn er veel doelstellingen die er samen voor zorgen dat de familiale landbouwers en hun bedrijven onder grote druk komen te staan. Het unieke landschap in de Vlaamse Ardennen is tot stand gekomen door de verwevenheid tussen landbouw en natuur maar door de vele verschillende wetgevingen die hard inslaan dreigen we de strijd om het behoud te verliezen. Dit zal nefaste gevolgen hebben voor landbouwers maar ook voor de omgeving. Het uiterlijk karakter van de Vlaamse Ardennen gaat verloren.
De vele weilanden gelegen langs bossen en waterlopen worden al generaties lang begraasd door het rundvee en bepaalden de ligging van de landbouwbedrijven. Maar de situering naast deze natuurlijke elementen wordt misbruikt op vergunnings-technisch vlak.
We zijn er als Algemeen Boerensyndicaat Regio Vlaamse Ardennen dan ook van overtuigd dat we een statement moeten maken, “deze familiale bedrijven moeten behouden blijven in Vlaanderens mooiste landschap!” We vragen dan ook het nodige respect voor onze mooie maar harde stiel.

Met deze actie tonen we dat we met het ABS niet in slaap liggen en dat we zullen strijden voor onze bedrijven. De landbouwers in de Vlaamse Ardennen willen garantie voor de toekomst van hun bedrijven en waarschuwen de maatschappij dat we een generatie toekomstige landbouwers gaan kwijtraken. Dit wordt nefast voor lokale voedselproductie, voor leefbaarheid van de omgeving en het uitzicht van het landschap.

Morgen beginnen we met onze acties om 9 uur aan één van de toegangspoorten van de Vlaamse Ardennen in Oudenaarde aan het rondpunt op de N60 in Leupegem. We stellen hard dat wanneer we niet gehoord worden dan GAAN DE VLAAMSE ARDENNEN OP SLOT!
Politiek en maatschappij moeten beseffen dat lokale voedselproductie cruciaal is en dat dit vandaag niet meer kan gegarandeerd worden door de steeds strengere wetgevingen.
Voor meer informatie en namens de familiale landbouwers
Lieven De Stoppeleire
Voorzitter Algemeen Boerensydicaat Vlaamse Ardennen
0475 96 90 52
Lieven.destoppeleire@absvzw.be