Digitale vergadering Programmatische Aanpak Stikstof op 8 april

Programmatische Aanpak Stikstof: Wat zijn de veranderingen?
Update en stand van zaken door Lieven De Stoppeleire, agro-natuurconsulent ABS
op donderdag 8 april 2021 (20 – 22 u.)
Waar? Online via Zoom

Wenst U deze vergadering digitaal te volgen dan kunt u zich inschrijven via de link die je krijgt door hieronder te klikken op 'bezoek website'.