Een duurzaamheidspremie voor een duurzaam inkomen in de vleesveehouderij

Bij de opmaak van de Vlaamse regering werd er op een drafje
beslist om de zoogkoeienpremie stop te zetten en de gekoppelde steun te laten uitdoven tegen 2027. Waarom weet eigenlijk niemand, maar de kans is groot dat iemand aan de onderhandelingstafel de vleesveehouderij minder genegen was en de zoogkoeienpremie als pasmunt gebruikt heeft tegenover andere voorstellen. Dergelijke technieken zijn de politiek niet
vreemd en de landbouw is daar al vaker de dupe van geworden.
Het ABS heeft direct na dat dit bekend werd gemaakt hierover
vragen gesteld, evenwel zonder antwoord te krijgen. Er zijn immers weinig redenen te bedenken waarom deze premie afgeschaft zou moeten worden. De aangehaalde argumenten contra zijn vlot weerlegbaar, de argumenten pro een gekoppelde steun zijn dat moeilijker.
Bij de opmaak van het nieuw GLB was het dan ook evident dat we het behoud van de gekoppelde steun voor de vleesveehouderij direct op tafel legden. Waar ons eerst verweten werd een achterhoede gevecht te leveren, kregen we al snel een aantal medestaanders, zij het wel uit een onverwachte hoek. Dit wil niet zeggen dat de strijd gewonnen is, maar het helpt ons wel vooruit.

Lees het volledige artikel door te klikken op 'download pdf'.