Europarlementslid Hilde Vautmans bezoekt Saeftingherhof in Kieldrecht

Onze landbouw zit vandaag te dikwijls in de hoek waar de klappen vallen. We denken hierbij aan de prijsvorming, het Mestactieplan, het klimaat, de droogte, de hitte, de discussies rond onze veestapel en de anti-vlees-tendens in onze maatschappij, …
Dus dringend tijd om die zaken eens voor te leggen aan beleidsmakers. Maar aangezien op Vlaams en Belgisch niveau quasi geen gehoor gegeven wordt (men noemt dat dan ‘we zijn in lopende zaken’) aan uitnodigingen of onze
vraag om even met elkaar in gesprek te treden, nodigde ABS-Waasland-Noord Hilde Vautmans (Open VLD), Europarlementslid en Schepen van Landbouw en Fruitteelt van Sint-Truiden, uit en dit op de boerderij van Geert & Kris Meersschaert – Van Royen, het Saeftingerhof in Beveren-Kieldrecht.

U kan het volledige artikel lezen lezen door te klikken op 'DOWNLOAD PDF'