Fiscaal landbouwbarema inkomsten 2020

Alleen het barema vleesvee stijgt. Belangrijke hervormingen als gevolg van fiscale controles.
Het jaar 2020 was globaal een slechter jaar voor de landbouwsector omdat voor de meeste sectoren de omzet daalde ten opzichte van het jaar voordien. Vooral in de varkenshouderij waren er aanzienlijke prijsdalingen te noteren vanaf het voorjaar 2020.
Voor de melkveehouders was er een daling van de melkprijs en een lichte daling van de opbrengst van de reformekoeien en de kalveren. Na aftrek van iets hogere voederkosten leidde dit tot een daling van de semi-brutowinst met ongeveer 8 % ten opzichte van 2019.
De akkerbouwers kenden een daling van hun inkomen omwille van de licht gedaalde opbrengsten van granen, aardappelen en suikerbieten. De prijs van de granen was vrij goed maar de prijs van de aardappelen op de vrije markt kende een dieptepunt. Energieen meststofkosten gingen omlaag, andere kosten stegen lichtjes. Het barema akkerbouw daalde met iets meer dan 3 %.

Lees het volledige artikel en zie de tabel door te klikken op 'download pdf'