Formulier voor verplaatsing personeel

Sinds woensdag 18 maart verbiedt België niet-essentiële
verplaatsingen.
In navolging van dit Ministerieel besluit van 18 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken en dus geen essentiële verplaatsingen te doen krijgen we vragen van land- en tuinbouwers of (occasioneel) personeel zich mag verplaatsen naar de plaats van tewerkstelling. Hiervoor kan je als ‘werkgever’ wel een attest afleveren.

Hieronder vindt u het document (klikken op download pdf) dat gebruikt kan worden om aan uw (occasionele) werknemers te bezorgen voor eventuele controles.