Formulier voor verplaatsing tijdens avondklok

Sinds 18 oktober geldt in België een avondklok tussen 0.00 en 5.00 uur. Regio's kunnen hiervan afwijken, zoals gebeurt in Wallonië en Brussel. De avondklok betekent dat iedereen tussen 0.00 en 5.00 thuis moet zijn, tenzij voor noodzakelijke verplaatsingen naar bijvoorbeeld het werk of het ziekenhuis.

In navolging van de Ministeriële besluiten van 18.10.2020, 28.10.2020 en 01.11.2020, houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken en dus geen essentiële verplaatsingen tijdens de avondklok te doen, krijgen we echter (occasioneel) vragen van land- en tuinbouwers of zij of hun personeel zich mag verplaatsen naar een plaats van tewerkstelling. Hiervoor kan je als ‘werkgever’ en voor jezelf als zelfstandige land- en tuinbouwer een attest invullen, als die verplaatsing 'noodzakelijk' is.

In de bijlage bij het ministerieel besluit van 1 november 2020 staat een opsomming van handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking. Bij deze opsomming staan ook de handelszaken en bedrijven die tussenkomen in het kader van de agro-voedselketen, de voedingsnijverheid en de land- en tuinbouw.

Hieronder vindt u het 'dubbel' document (klikken op download pdf) dat gebruikt kan worden voor eventuele controles (voor uzelf en/of personeel).