Hendrik Vandamme blijft voorzitter van het ABS

Dinsdag 11 april 2017 hadden de vierjaarlijkse statutaire verkiezingen plaats van het Algemeen Boerensyndicaat (ABS vzw). Eerder dit jaar werden er verkiezingen in de gewestelijke en de provinciale besturen gehouden en konden de nieuw verkozen voorzitters en ondervoorzitters uit de provincies doorschuiven naar de Algemene Vergadering (A.V.) van het ABS. Samen met de uittredende voorzitter en de twee ondervoorzitters duiden zijn de nationale voorzitter, de twee nationale ondervoorzitters en per Vlaamse provincie één vertegenwoordiger aan, die samen de Raad van Bestuur van het ABS vormen.
Bij de stemming werd Hendrik Vandamme (uit Oostende, West-Vlaanderen) unaniem herkozen als nationale voorzitter van het ABS. De 1e nationale ondervoorzitter blijft Paul Cerpentier uit Stekene (Oost-Vlaanderen) en de 2e ondervoorzitter is opnieuw Koen De Busschop uit Bilzen (Limburg).
Uittredend lid uit de raad van bestuur is Peter Van de Vel uit Kontich. Hij wordt voor de provincie Antwerpen vervangen door de provinciale voorzitter uit Antwerpen, Louis Van Hasselt uit Loenhout.
Belangrijk is evenwel dat alle verschillende subsectoren uit de landbouw vertegenwoordigd zijn in de Raad van Bestuur van het ABS.
In de A.V. (Algemene Vergagering) van het ABS vzw zetelen meerdere dames en belangrijk is ook dat ¼ van de stemgerechtigde leden (4 van de 16) jongere boeren zijn (- 45 jaar).
Voor de vernieuwde ploeg staat een zware opdracht te wachten! De problemen en uitdagingen in de landbouw blijven niet uit en de noodzaak voor een slagkrachtig syndicaat is nog steeds even groot als bij de oprichting van het ABS in 1962.
Terug