Hoe moet het toekomstige landbouwbeleid eruit zien?

De Europese Commissie wil via een 30-tal vragen nagaan hoe u denkt over het landbouwbeleid. Er worden vragen gesteld over de doelstellingen van het landbouwbeleid, de directe steun, de generatiewissel, duurzaamheid in de landbouw … De antwoorden op deze vragen zullen het Europese landbouwbeleid na 2020 mee helpen vormgeven. Dit lijkt nog veraf, maar de voorbereidingen beginnen nu al. Het Europese landbouw- en plattelandsontwikkelingsbeleid omvat immers veel verschillende steunmaatregelen, denk maar aan de directe inkomenssteun, de zoogkoeienpremie, investeringssteun (VLIF), agromilieumaatregelen, bedrijfsadviesdiensten (KRATOS), marktinterventie, crisismaatregelen ….

Door te antwoorden op deze vragen, kan u mee vorm geven aan het toekomstige beleid. Zeker invullen dus!

Laat uw stem horen en neem deel aan de enquête tot en met 2 mei 2017. Ga naar de enquête (klik hieronder op 'bezoek website').