Impact op audits Vegaplan en Codiplan

Naar aanleiding van de situatie met Covid-19 en de verstrengingvan de maatregelen gisteravond, heeft het FAVV woensdagmorgen
gecommuniceerd dat alle audits van het autocontrolesysteem (Vegaplan, Codiplan) gedurende de periode van de maatregelen van
de regering uitgesteld worden zonder impact op de bonus van
de onderneming.

Dit heeft tot consequentie dat certificaten die in de komende
periode gaan vervallen en waarvoor nog geen audit uitgevoerd
werd, niet verlengd kunnen worden.

Om de markttoegang van de landbouwproducten te garanderen,
worden nu de nodige maatregelen genomen om de betrokken certificaten van de private lastenboeken Vegaplan, CodiplanPLUS varken, rund en parkkonijn tijdelijk te verlengen tot eind mei. Dit is een 'technische' verlenging om te waarborgen dat de afnemers verder de certificaten
van hun leveranciers kunnen raadplegen. Het FAVV is hierover
geïnformeerd. Wanneer audits weer kunnen doorgaan en een
verlengingsaudit kan plaatsvinden, zal een positieve audit resulteren
in een nieuw certificaat dat verder bouwt op de oorspronkelijke
einddatum, niet de verlengde.
Terug