Laatste weken om u te registreren als gebruiker van biociden

Alle producten die gebruikt kunnen worden om allerlei vormen van schadeverwekkers te bestrijden noemt men pesticiden. Pesticiden kan men ruwweg indelen in 2 groepen namelijk de gewasbeschermingsmiddelen die gebruikt worden om de gewassen te beschermen en anderzijds de biociden. Biociden omvat eigenlijk alle pesticiden die niet tot de groep gewasbeschermingsmiddelen horen.
Ontsmettingsmiddelen, ratten-en muizenvergif
Biociden worden op hun beurt ingedeeld in 2 groepen, een open en een gesloten circuit, naargelang ze een risico vormen voor mens en dier en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen nodig is. Het is voor het gebruik van biociden uit het gesloten circuit dat een registratie vereist is. Een lijst van deze producten vindt u op terug op de website van het FAVV. Ontsmettingsmiddelen, rodenticiden (ratten- en muizenvergif) en ook allerlei dierverzorgingsproducten kunnen voorkomen op de lijst van biociden van het gesloten circuit. In de praktijk betekent dit dat zowat elke landbouwer zich zal moeten registreren als gebruiker.
Registreren voor eind dit jaar
De procedure om het biocidengebruik te registeren is sinds juni 2018 sterk vereenvoudigd.
Gebruikers moeten zich jaarlijks registreren als gebruiker op: https://www.health.belgium.be/nl/gesloten-circuit en dit voor 31 december van het desbetreffende jaar.
Als u op "bezoek website" onderaan klikt, komt u rechtstreeks op deze pagina uit.
De gebruikte producten en volumes hoeft u niet meer aan te geven zodat de procedure nu vrij gemakkelijk is.
Verkopers van biociden moeten jaarlijks voor 31 december enkel de verkochte producten aangeven. Tevens zijn ze verplicht op de kassatickets en facturen te vermelden: “Dit product is een biocide, ingedeeld in het gesloten circuit”.
Het is onmogelijk om deze registratie op een andere manier dan online te doen. De registratie is gekoppeld aan een persoonlijk emailadres. Het is wel mogelijk om dit via een volmacht te regelen.

Bij "download PDF" vindt u een gedetailleerde handleiding terug om dit gemakkelijk voor mekaar te krijgen.

Voor meer info kunt u ook steeds terecht bij het Adviesbureau van het ABS