Mag mijn winkel nog open?

In het kader van de maatregelen getroffen door de regering worden “de handelszaken en de bedrijven betrokken in de voedselketen, de voedingsindustrie, de land- en tuinbouw en de productie van meststoffen en de visserij” als noodzakelijk voor de bescherming van de vitale behoeften van de natie en van de behoeften van de bevolking beschouwd. Zij beschrijft ze ook als vitale sectoren en essentiële diensten.

De activiteiten van de voedselverwerkende sector vallen dus niet onder het algemene verbod, maar zijn onder bepaalde voorwaarden wel toegelaten.

Ter ondersteuning van de voedingssector heeft het FAVV een aantal aanbevelingen opgesteld om te verduidelijken wie nog open mag zijn.

In geval van twijfel zijn de website van de FOD Volksgezondheid en de reglementering steeds richtinggevend.