Mogelijke Corona-steun voor landbouwbedrijven

In contacten met het kabinet van minister Hilde Crevits werd ons bevestigd dat ook landbouwbedrijven een aanvraag tot VLAIO-tussenkomst naar aanleiding van de Corona-crisis kunnen indienen.
Klik hiervoor op de onderstaande link (bezoek website).

In de praktijk lijken ons vooral varkensbedrijven, mogelijks ook pluimveebedrijven, hiervoor in aanmerking te komen. Nu gaat het over de periode 16/11/20 tem 31/12/20 waarvoor een omzetdaling van 60% moet aangetoond worden. Aanvragen moeten ingediend worden voor 15/02/2021.

Overleg hiervoor zeker met je boekhouder en/of adviseur. En let er zeker op dat de bij het invullen van de aanvraag de motivering te linken moet zijn aan Corona, door bijvoorbeeld duidelijk aan te geven dat bijvoorbeeld varkens moeilijk afzet vonden door het wegvallen van horeca, door problemen bij de slachthuizen, enz. ...