Open brief aan Minister Ben Weyts

Geachte Heer de Minister,
Laat ons eerst stellen dat grove inbreuken op het dierenwelzijn niet goed te keuren zijn. Gelukkig weten we als landbouworganisatie dat 99,9 % van de landbouwers hun dieren goed verzorgen.
Alle landbouwers die met dieren werken, weten dat dit niet altijd gemakkelijk is en dat er soms wel eens iets kan mislopen of dat er handelingen dienen te gebeuren die een argeloze buitenstaander zonder woordje uitleg niet begrijpt.
De toestanden die er waren op het recent in het nieuws gebrachte legkippenbedrijf bleken medio 2016 reeds vastgesteld te zijn door uw controlediensten. Het is moeilijk om te begrijpen dat er sinds deze eerste vaststelling geen bijkomende, diepgaande controles op dit bedrijf zijn geweest. Dit is wat je als plichtsbewuste landbouwer en bij uitbreiding burger immers verwacht.
Wij, als ABS, gingen ervan uit dat zoiets ook effectief opgevolgd werd.
Als landbouworganisatie stellen we ons vragen bij de snelle reacties door ...