Opwarming aarde niet de schuld van het vee

Europese landbouwhuisdieren hebben vrijwel geen aandeel in de opwarming van de aarde. Dat blijkt uit data van het Amerikaanse Carbon Dioxide Information Analysis Center (CDIAC). Aan de Nederlandse klimaattafels wordt het klimaatprobleem echter zo eenzijdig uitgelegd, dat ook partijen
die de toename van broeikasgas niet veroorzaakten toch aanzienlijk moeten bijdragen in de oplossing.

Deze week verschijnt in ons magazine de Drietand het boeiende artikel van Geesje Rotgers over vee & klimaat, dat eerder verscheen in het Nederlandse tijdschrift V-Focus.

Klik op 'download pdf' om dit boeiende artikel te lezen.