Overleg Agrofront - Belgapom over de gevolgen van de droogte voor de aardappelen

In bijlage kunt u het persbericht lezen dat vandaag is uitgestuurd naar aanleiding van het overleg tussen het Agrofront, waar het ABS deel van uitmaakt en Belgapom.

Als Algemeen Boerensyndicaat willen we hieraan toevoegen dat we zullen nagaan bij onze leden of de gemaakte afspraken daadwerkelijk nageleefd worden door de handel en verwerking.
We zullen niet aarzelen om afnemers rechtstreeks aan te spreken om tot een aanvaardbare oplossing te komen.