Overlijden Aloys Van Goethem

Vrijdag jongstleden werden wij op de hoogte gebracht dat de heer Aloys Van Goethem, gewezen Nationaal Ondervoorzitter Algemeen Boerensyndicaat en gewezen Provinciaal Voorzitter ABS, is heengegaan.

Aloys was vele jaren een prominent lid van het Dagelijks Bestuur en de Algemene Vergadering van het ABS en stond steeds mee op de barricaden voor het belang van de boeren en de landbouw, in het bijzonder voor onze rundveehouders.

Aloys wordt ten grave gedragen op zaterdag 18 november 2017 om 11u in de H. Egidiuskerk te Sint-Gillis-Waas.
Het rouwbericht vindt u in bijlage.