Provinciaal landbouwcongres Limburg

De land- en tuinbouw is een fundamentele schakel in de Limburgse economie. Vanuit het provinciaal landbouwbeleid zetten we blijvend in op het verduurzamen van de primaire productie.
De provincie Limburg investeert dan ook in een stimulerende en ondersteunende aanpak die bijdraagt tot de veerkracht van de land- en tuinbouwsector die anno 2018 een belangrijke economische en maatschappelijke rol te spelen heeft.

U bent van harte welkom tijdens dit eerste provinciaal landbouwcongres op 25 januari in Thor Central te Genk.

meer info vindt u terug onder "bezoek website".
Inschrijven kan tot tot 21 januari.