Provincie Limburg, Vlaams Brabant en West-Vlaanderen: seizoensarbeid en Covid-19

Jaarlijks worden duizenden seizoenarbeiders in de land- en tuinbouw tewerkgesteld. Deze tewerkstelling concentreert zich vooral in de groenetenteelt en tijdens de aankomende fruitpluk.
De seizoenarbeiders zijn afkomstig uit diverse Europese landen die, op basis van de reisadviezen van de FOD Buitenlandse Zaken, een uiteenlopende kleurencode – groen, oranje of rood – krijgen toebedeeld. Een plotse en grootschalige instroom van buitenlandse seizoenarbeiders uit landen met een oranje en rode reiscode verhoogt het risico op bijkomende besmettingshaarden van het Coronavirus Covid 19 in onze provincie.
Zowel de gouverneurs van West-Vlaanderen, Limburg en Vlaams Brabant, vermelden een aantal verplichtingen om eventuele gezondheidsrisico’s, verbonden aan de nakende seizoenarbeid, onder controle te houden.
Eén van die verplichtingen is het testen op het Coronavirus Covid 19 bij seizoenarbeiders afkomstig uit landen of gedeelten van landen dat in het reisadvies van de FOD Buitenlandse Zaken als oranje of rode zone is aangeduid. Seizoenarbeiders mogen niet worden tewerkgesteld en dienen in quarantaine te worden geplaatst in afwachting van de resultaten van de Covidtest.
U heeft als land- en tuinbouwer dus alle baat bij een efficiënte organisatie van de Covidtesten. Er is bereidwilligheid vanuit verschillende hoeken om het testingproces vlot te laten verlopen, doch hiervoor is het nodig dat er een accurate inventaris van de seizoenarbeid wordt gemaakt. Op basis van deze inventaris wordt dan de noodzakelijke testcapaciteit berekend.

Het formulier dat u daarvoor moet invullen kan u terugvinden in de bijlage en dient u ingevuld te bezorgen aan uw lokaal bestuur.