Uitbetaling crisissteun voor de melkvee- en varkenshouderij

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, meldt dat de crisissteun voor de varkensbedrijven met registratie in het AB-register en de melkveebedrijven met IKM-certificaat deze week wordt uitbetaald.

Omwille van de moeilijkheden in de veehouderijsectoren werd in 2016 een eenmalige crisisenveloppe van 10 miljoen euro vrijgemaakt.
In overleg met de landbouworganisaties werd beslist om de extra middelen gericht uit te betalen aan:
- varkenshouders die deelnemen aan de antibioticagebruikregistratie van vzw Belporc;
- melkveehouders die beschikken over een IKM-certificaat;
- schapen- en rundveehouders met blijvende graslanden.
Deze week worden de betalingen aan de varkenshouders en de melkveehouders uitgevoerd. De schapen- en rundveehouders worden eind april 2007 betaald.

Er zijn 2.803 deelnemende varkenshouders die een bedrag van € 335,12 per veebeslag krijgen uitbetaald.
Er zijn 4.370 deelnemende melkveehouders die een bedrag van € 468 per bedrijf krijgen uitbetaald.

Joke Schauvliege: “Het heeft veel tijd en moeite gekost om de Europese Unie in nasleep van het Ruslandembargo te overtuigen om bijkomende budgettaire middelen vrij te maken voor de noodlijdende sectoren, maar finaal ben ik daar in geslaagd. In de eerste plaats wil ik veehouders waarderen voor de extra en bovenwettelijke inspanningen die zij leveren om ons allemaal dagelijks van veilig en hoogkwalitatief voedsel te voorzien, bijvoorbeeld de varkenshouders die hun antibioticagebruik registreren en vergelijken met andere bedrijven, of de melkveehouders die het certificaat ‘Integrale Kwaliteitszorg Melk’ behalen. De deelnemende landbouwers maken hierdoor vaak hogere onkosten die zij niet altijd via de marktwerking en de prijs voor hun product vergoed zien. ”
Terug