Verzamelaanvraag 2019 - zitdagen

AABS - Adviesbureau ABS informeert

Om uw elektronische verzamelaanvraag optimaal te kunnen voorbereiden, ontving u via de post een formulier ‘voorbereiding elektronische verzamelaanvraag’ en uw fotoplannen. De intekening van de percelen op de fotoplannen werd zoveel mogelijk geoptimaliseerd. U krijgt daarbij ook enkele
aandachtspunten die voor het indienen van uw dossier van nut kunnen zijn.

Hebt u op 1 maart nog geen formulier ’voorbereiding elektronische verzamelaanvraag’ ontvangen, dan moet u zelf contact opnemen met uw buitendienst van het Agentschap voor Landbouw en Visserij. U kunt dit formulier vanaf eind februari ook rechtstreeks terugvinden onder ‘mijn berichten’ op uw e-loket. Dit geldt ook voor nieuw opgerichte bedrijven of bedrijven waar een overname plaatsvond in 2018.

Voor een overzicht van de 'zitdagen verzamelaanvraag' bij het AABS, klik op 'download PDF'.