Vragen en aanbevelingen van het ABS

Vragen en aanbevelingen van het ABS aan de federale
en regionale overheid om de impact van de crisis te counteren

Het Algemeen Boerensyndicaat waardeert de reeds eerder genomen
federale maatregelen in het kader van de Corona-crisis
van 6 maart 2020 ter tegemoetkoming aan de zelfstandige
ondernemers, land- en tuinbouwers inbegrepen, en vraagt om
deze onverminderd en voldoende lang aan te houden.
Er blijven echter een aantal belangrijke punten die in de praktijk
voor problemen zorgen of dreigen te zorgen, zeker na de
strengere maatregelen die uitgevaardigd werden na de Nationale
Veiligheidsraad van 17 maart. Het ABS heeft de
volgende zaken opgelijst:
1. Tewerkstelling seizoenarbeiders
2. “Tijdelijk werklozen door overmacht” als tijdelijke
arbeidskrachten in de land- en tuinbouw
3. Logistiek in het kader van land- en tuinbouwactiviteiten
moet gegarandeerd blijven
4. Aligneer op passende en voldoende wijze met de andere
beleidsniveaus

In de bijlage worden deze punten verder toegelicht.