Vul de Europese bevraging over het EU plattelandsbeleid in

Doe mee, vooraleer iemand anders het in uw naam doet!

Europa weet niet goed hoe het leven op het platteland eruit ziet. Daarom heeft het een online openbare bevraging gelanceerd die moet nagaan wat de plattelandsbewoner bezighoudt.

Het doel van deze bevraging is bedoeld om een lange-termijnvisie voor het platteland te ontwikkelen.
Het is een openbare bevraging dus iedereen kan die invullen en dus ook zijn mening geven. Diverse groeperingen mobiliseren hun leden (ongeacht of ze er kennis van hebben of niet) om deze bevraging in te vullen en zo deze bevraging sterk ideologisch te kleuren.
Het is dus van groot belang dat zoveel mogelijk echte plattelandsbewoners deze vragenlijst invullen en zo een tegengewicht geven aan het ideologische discours waarbij landbouw niet langer thuishoort op het platteland.

Het ABS vult deze bevraging in, maar als we het met zijn allen doen, is de kans dat onze stem gehoord wordt natuurlijk veel groter.

Als u op bezoek website klikt, dan komt u op de website van de bevraging terecht. Ziet u de pagina in het Engels, dan kan u de taal veranderen in het Nederlands.