De varkenssector heeft dringend nood aan een gedetailleerd draaiboek bij een eventuele uitbraak in Vlaanderen

België officieel vrij van Afrikaanse varkenspest - Nadat de Europese Commissie de beperkingsgebieden in het uiterste zuiden van Wallonië ophief, heeft België nu ook op internationaal niveau de AVP-vrije status herwonnen. Dit bevestigt dat de ziekte nu ook officieel is uitgeroeid op Belgisch grondgebied. De Wereldorganisatie voor dierengezondheid (OIE) heeft op 21 december 2020 de verklaring die België op 27 oktober heeft ingediend voor het herwinnen van de ziektevrije status Afrikaanse varkenspest (AVP) voor alle varkens en everzwijnen, zowel in het wild als in gevangenschap, goedgekeurd. Het nieuws zal heel binnenkort formeel worden gepubliceerd op de website van de OIE. Dit zal de handel in Belgisch varkensvlees en andere varkensproducten op wereldniveau opnieuw vergemakkelijken. Gezien het belang van een goed functionerende inter-nationale handel voor de Belgische varkenshouders is dit uiteraard zeer goed nieuws.

Ook voor dat gedeelte van onze varkenssector dat zich richt op de binnenlandse markt is het nieuws een opsteker. De binnenlandse prijsvorming is immers sterk afhankelijk van wat er op de Europese markten gebeurt. Deze worden steeds meer verstoord door de recente uitbraak van AVP in Duitsland, de draaischijf voor de handel binnen de EU. Door de AVP in Duitsland kan geen Duits vlees meer naar Azië en wordt de Europese markt nu verzadigd door het Duitse overaanbod, met ongezien lage prijzen voor onze varkenshouders tot gevolg. Het herstel van de internationale AVP-vrije status door de OIE moet het nu mogelijk maken om de onderhandelingen met derde landen over het opheffen van de huidige embargo’s op Belgisch varkensvlees weer snel op gang te brengen.

Hoewel de ziekte er nu is uitgeroeid handhaaft het Waalse Gewest in het zuiden van de provincie Luxemburg nog steeds strenge toezichts- en controlemaatregelen. Dat is iets waar we vandaag, puur preventief, nog te weinig van merken in Vlaanderen.

Vanuit het ABS dringen we nu opnieuw aan bij de bevoegde Vlaamse minister Zuhal Demir, om in uitvoering van haar Everzwijnenplan dat ze in september 2020 voorstelde, snel over te gaan tot het “uitwerken van de meest kritische processen in detail en in nauw overleg met de betrokken stakeholders” zoals te lezen staat in het plan.

Daarenboven blijft het ook broodnodig om de populatie wilde zwijnen in toom te houden, zoals ook staat te lezen in het everzwijnenplan van minister Demir: “… blijft het belangrijk om de populatie van everzwijnen onder controle te houden. Als we niet structureel ingrijpen, zijn de populatiegroei en de daarmee gepaarde overlast niet te overzien.”

Het ABS blijft in het everzwijnendossier hameren op een verstandige aanpak, rekening houdend met de sanitaire risico’s die verbonden zijn aan een lokale overpopulatie. Daarbij moet te werk gegaan worden met heel veel gezond boerenverstand, wars van door sommigen uitgesproken dromerige visies op meer ruimte voor echt wilde natuur in Vlaanderen.